Contacte:

info@associacioidem.com

Actuacions d'IDEM

IDEM treballa per dur a terme diferents actuacions basades en la cooperació, la sensibilització mitjançant campanyes i difusions, la formació i la dinamització social.


IDEM aposta pel camp de la multiculturalitat i la integració de la població nouvinguda a Catalunya, fomentant la convivència i la interculturalitat.


IDEM creu que el codesenvolupament és una nova eina per fer participar els immigrants en la nova societat d'acollida mitjançant una participació activa en els camps social, educatiu, polític, cultural, així com fomentar la participació dels immigrants en la cooperació amb el seu país d'origen com a veritables agents de cooperació.