Contacte:

info@associacioidem.com

Formació

Amb aquesta eina volem formar els professionals que treballen en l'àmbit d'immigració, cooperació. Per nosaltres, IDEM, creiem que és una eina molt útil per fer una aproximació cultural i social entre ambdues societats, tant la d'acollida com la d'origen.

Acollida i formació al voluntariat de IDEM

Tot el voluntariat que vulgui formar part del nostre projecte tindrà una formació bàsica sobre el funcionament intern de l'associació, reptes de cooperació que planteja l'entitat, així com les diferents vies de participació en la societat.

Des de IDEM creiem que aquest coneixement bàsic de funcionament pemetrà que el voluntariat s'adapti fàcilment dins l'entitat amb la gent que la forma. Amb aquesta formació pretenem fer una càlida acollida a tots els voluntaris i voluntàries de manera que s'arribin a sentir subjectes transformadors d'aquest projecte. 

La Generalitat reconeix la formació de IDEM

IDEM ha aconseguit que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat reconegui el projecte "Intercanvi i Formació entre professors de Girona i Xauen" com una formació vàlida pel professorat, convalidada pel mateix Departament, amb 30 hores de formació.

Curs intensiu d'àrab

IDEM ha organitzat un curs intensiu d'àrab (40 hores) que té, com a punt final, un viatge sociocultural al Marroc per aprofundir en la cultura i en la societat marroquina. El curs intensiu està  especialment pensat per a tots els treballadors del camp social i educatiu. El curs i el viatge es fa en col·laboració de la Federació d'Ensenyament de CCOO-Girona i el centre cívic Santa Eugènia.