Contacte:

info@associacioidem.com

Intercanvis educatius

IDEM, conjuntament amb La Fundació Pau i Solidaritat CCOO aposta per la integració de la primera generació d’immigrants. Els nens immigrants marroquins formen la primera llavor en la integració del conjunt del col·lectiu marroquí. Un dels recursos que poden ajudar a resoldre aquest problema és un millor coneixement del país d’origen.

 

És per això que hem iniciat un projecte molt exitós dirigit als educadors "Intercanvi i Formació entre professors de Girona i Xauen". Es duu a terme en dues parts molt diferenciades.

 

  • Durant el Pont de la Immaculada un grup de professors catalans viatgen a Xauen (Marroc) per visitar escoles i instituts de la zona, centres educatius, ONGs i cooperatives per conèixer el context in situ, on es realitzen diferents tallers i trobades amb professors, directors d’escoles i responsables d’ensenyament. També es fan visites socio-culturals i turístiques a la ciutat i el seu entorn rural.
  • Al febrer següent un grup de professors marroquins viatgen a Girona per visitiar escoles i instituts amb una formació pràctica per conèixer de prop el sistems educatiu català. També, durant l'estada, aprofiten el temps per fer contactes i formacions amb entitats que treballen en el camp de pedagogia social. 
  • L'últim dia es fa una trobada conjunta, professors marroquins i catalans, per reflexionar sobre l'experiència i el grau d'aprofitament de l'intercanvi, i finalitza amb un dinar de germanor.