Contacte:

info@associacioidem.com

Viatge a Xauen (del 6 al 9 de desembre de 2012)

Visita dels professors marroquins a Girona (del 23 al 27 de gener de 2013)